Dorafin

Bogactwo na emeryturze

Eksperci zgodnie twierdzą, że jeśli chcesz być szczęśliwy ( czytaj: zamożny) na emeryturze wystarczy, że ją dobrze zaplanujesz. Bez tego może cię spotkać duże rozczarowanie, kiedy zmuszony będziesz żyć poniżej standardu, do jakiego przywykłeś.

 CZY WIESZ, JAKĄ EMERYTURĘ DOSTANIESZ?

 Oprócz zdrowia, wysokość emerytury jest chyba najważniejszym elementem aby starość była godna i "wesoła". Od wprowadzenia reformy emerytalnej, odpowiedzialność za naszą emeryturę zrzucono na obywateli, czyli każdego z nas.

 

Najgorsze jest to, że Polacy nie są w tym wyedukowani i żyją w niewiedzy. Nie robią nic, aby emerytura była maksymalna, a wręcz przeciwnie, nieświadomie decydują się na najniższe emerytury. Bardzo dużo Polaków nie złożyło wniosków do ZUS-u o wyliczenie kapitału początkowego.
5 mln osób nie złożyło jeszcze wniosku o wyliczenie kapitału początkowego.
A otrzymują informacje z ZUS-u o hipotetycznej emeryturze i jakoś to umyka ich uwadze, że jest to np. 128 zł, 248 zł i to po 20-30 latach pracy. Czas działa niestety na niekorzyść przyszłych emerytów. Chyba, że jesteśmy sponsorem ZUS-u. Mamy wybór, my, albo ZUS. Ktoś musi na tym zarobić.  
Zadbaj o swój kapitał!
Kapitał początkowy na stronie ZUS-u.
Osoby które zadbały o swój kapitał początkowy, musza zadbać jeszcze o swój kapitał w OFE.
Im większy będzie kapitał w ZUS-ie tym większa będzie wyliczona emerytura. I tak samo, im większy będzie kapitał w OFE, tym większa będzie emerytura. Przecież to takie proste.
Ale żeby tak było, to przede wszystkim muszą być wszystkie składki przekazywane z ZUS-u do OFE i dokonując w odpowiednim czasie zmian OFE (transferów). A to już robi bardzo niewiele osób. Większość osób zmieniających Fundusz przechodzi z OFE "słabszego" do OFE "lepszego". A jak postępują inwestorzy np. giełdowi? Czy sprzedają akcje jak są tanie a kupują jak są drogie? Jest to droga do szybkiego pozbywania się kapitału. Tylko niewiele osób zarabia na giełdzie, większość traci. Tak samo jest w "inwestycjach" w Funduszach Emerytalnych. A można naprawdę zwiększać swój kapitał w OFE, postępując inaczej niż większość Polaków. Możesz się tego nauczyć lub powierzyć sprawę odpowiedniej osobie. Ale to już odrębny temat.

System emerytalny w Polsce
Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) to świadczenie pieniężne służące jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy, przedsiębiorcy, rolnicy i in.) albo utraciły ją w znacznym stopniu.
W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 r.; w nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego. Innymi słowy - emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie).

W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
W Polsce emeryturę dzieli się na 3 filary:
- I filar - ZUS,
- II filar - OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny),
- III filar - np. IKE (Indywidualne Konto Emerytalne).
O ile I i II filar są obowiązkowe, to III filar jest opcją dodatkową.

I filar - ZUS
Emerytura z I filara opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. System ten działa sprawnie tylko wtedy, gdy zasilające system składki pracowników wpływają w wysokości wystarczającej na wypłatę świadczeń dla obecnych emerytów. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone.

Generalnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych.

II filar - OFE
W tzw. II filarze wybieramy fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52 %) w wysokości 2,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i podlegają dziedziczeniu.

III filar
Tzw. III filar systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE).
IKE - Indywidualne konta emerytalne
Ustawa o IKE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
 
Autor: kruzyk. Data publikacji Wto, 2006-07-18 00:22 wklejono z
http://goodcontents.net/biznes-i-ekonomia/system-emerytalny-w-polsce

 

Jak myślisz, czy warto interesować się dzisiaj, jaką będziesz mieć emeryturę?

Z dotychczasowych sondaży wynika, że ok. 60 % Polaków w średnim wieku, a ponad 90 % w młodym wieku, nie uświadamia sobie przyczyn i skutków reformy emerytalnej, wprowadzonej w styczniu 1999 roku. Z tym związane są konsekwencje, które czekają nas w momencie przechodzenia na emeryturę, lub w przypadku wcześniejszej śmierci ubezpieczonego, problemy z którymi zetkną się spadkobiercy odnośnie dziedziczenia środków pieniężnych, zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych.