Dorafin

Sprawdź cz masz dobre ubezpieczenie

 Najlepsze ubezpieczenie mieszkania zapewnia ochronę od ryzyk, na które najbardziej narażony jest nasz dobytek. Powinniśmy zatem dokładnie zweryfikować zakres ochrony, aby mieć pewność że polisa obejmuje np. ochronę w przypadku powodzi, zniszczenia ruchomości domowych (meble, sprzęt AGD,RTV itp) a najgorszym przypadku utraty całego mieszkania.

Dobre ubezpieczenie domu obejmuje również OC w życiu prywatnym, które chroni nasz majątek w przypadku, gdy szkody na osobach trzecich lub ich mieniu powstaną z przyczyny naszych dzieci, zwierząt domowych lub awarii.

  Większość klientów nie ma dobrego ubezpieczenia mieszkania czy domu. Tzn. np. mieszkanie własnościowe powinno być ubezpieczone na jego równowartość, czyli gdy ulegnie zniszczeniu, klient powinien otrzymać takie odszkodowanie, aby mógł sobie za nie kupić podobne mieszkanie.

 

I tak np. jeżeli wartość mieszkania wynosi 180 000 zł plus ruchomości domowe np. 40 000 zł, to przy szkodzie całkowitej, powinien otrzymać 220 000 zł.

Najczęściej klienci mają ubezpieczone mieszkanie na sumę 10 000 - 20 000 zł i są nieświadomi, że tylko do takiej sumy mogą otrzymać odszkodowanie. Płacą w takich przypadkach rocznie ok. 150 zł. A na rynku są ubezpieczenia na realne wartości i koszt jest nie wiele większy. Trzeba tylko przeglądnąć aktualne oferty z różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych i wyłapać te najkorzystniejsze. W tym jest nasza rola, aby klient miał jak najlepsze ubezpieczenie za dobrą cenę.